Stowarzyszenie Polska Izba Miodu

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polska Izba Miodu zostało powołane w lutym 2020 roku przez wiodących przedstawicieli branży pszczelarskiej. Podstawowe zadanie stowarzyszenia to godna i skuteczna reprezentacja interesów polskich producentów miodu. Dzięki rejestracji w KRS i uzyskaniu osobowości prawnej Izba stała się poważnym partnerem do rozmów handlowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Zarząd Stowarzyszenia
Daniel Maciuszek - PREZES ZARZĄDU
Bartosz Ćwiertnia - WICEPREZES ZARZĄDU
Krzysztof Kasztelewicz - WICEPREZES ZARZĄDU
Artur Kozak - WICEPREZES ZARZĄDU

Komisja Rewizyjna
Jerzy Gądek
Radosław Adam Janik
Bartosz Antoni Piasecki
Adam Wiśniewski

Cel działania

  1. promowanie i zachęcanie do spożycia produktów pszczelich;
  2. integracja podmiotów zajmujących się wspieraniem produkcji miodu, w tym również integracja zawodowych jak i amatorsko zajmujących się producentów;
  3. popieranie działalności społecznej, informacyjnej, kulturowej, naukowej oraz oświatowej na rzecz jak najszerzej pojętego pszczelarstwa;
  4. wzmacnianie rozwoju rynku miodu i innych produktów pszczelich;
  5. współpraca branży pszczelarskiej z państw należących do unii europejskiej i spoza unii europejskiej;
  6. promowanie miodu i produktów pszczelich niezależnie od kraju pochodzenia;
  7. popieranie wszelkich inicjatyw służących zachowaniu standardów sanitarno-weterynaryjnych i jakościowych zgodnych z wymaganiami prawa.

Członkowie